Wist je dat..? Sportkansen ook voor vluchtelingen

Amsterdam |

WIST JE DAT..?

…ook asielzoekers en vluchtelingen een aanvraag kunnen doen bij het Jeugdsportfonds Amsterdam?

 Asielzoekers en vluchtelingen kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds voor een vergoeding van sportcontributie, ook als zij (nog) geen verblijfsvergunning hebben. Wij vinden het belangrijk dat dit bekend is en wijzen intermediairorganisaties en verenigingen hierop. Draag dit uit!

Het bezit van een Stadspas is leidend om te beoordelen of het gezin recht heeft op een vergoeding door het Jeugdsportfonds. Echter, wanneer het gezin geen Stadspas heeft, maar wel financiële ondersteuning nodig is om structurele sportparticipatie mogelijk te maken, kan ook beroep worden gedaan op een vergoeding vanuit Jeugdsportfonds Amsterdam.