Samenwerken om meer kinderen te bereiken

Limburg |

Alle kinderen in Nederland moeten mee kunnen doen aan school, sport of culturele activiteiten, ook kinderen waarvan de ouders/verzorgers weinig geld hebben. Stichting Leergeld de Stuwwal, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds werken samen met de gemeente Mook en Middelaar om dat mogelijk te maken.

Kick off
Tijdens de Kick-off gaven Stichting Leergeld de Stuwwal, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds een presentatie over hun werk en de rol die personen en organisaties in de gemeente daarbij kunnen spelen. Er was volop gelegenheid om vragen te stellen en er ontsponnen zich enkele interessante discussies. Na de presentaties was er een netwerkborrel en konden deelnemers persoonlijk in gesprek gaan  met de vertegenwoordigers van de Stichting Leergeld en de fondsen. Verder werd iedereen uitgenodigd ideeën  en suggesties te noteren en in de ideeënbus te stoppen.

De kick-off werd door ruim 40 betrokken mensen bezocht en verliep in een goede constructieve en ontspannen sfeer. Mede vanwege de prima locatie en verzorging door het Kandinsky-college te Molenhoek.

Samenwerking Leergeld
Stichting Leergeld de Stuwwal, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds pakken samen het vervolg op. Ondermeer met een voorlichtingscampagne, maar vooral door samenwerking met organisaties en personen in onze gemeente die veel met kinderen in contact komen zoals bv. scholen, clubs en verenigingen, maar ook gezondheidszorg en welzijnsinstellingen. Het doel is dat het bereik wordt vergroot zodat alle kinderen mee kunnen doen.

Tijdens de kick-off ontvingen het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds ieder een cheque van € 2.500 van de Rabobank Foundation.