Rabobank Foundation

Sport helpt kinderen zich te ontwikkelen en te integreren. Dat vergroot hun kansen. Het Jeugdsportfonds is al in meer dan tweehonderd gemeenten actief, maar streeft naar een landelijke dekking. De Rabobank Foundation financiert de sportdeelname van kinderen in de nieuw aangesloten gemeente. Deze ondersteuning is een extra stimulans voor gemeenten om aan te sluiten bij het Jeugdsportfonds. Naast gemeentelijk geld draagt zo ook een private organisatie bij aan de doelstelling om zoveel mogelijk kinderen een sportkans te bieden via het Jeugdsportfonds.