Maatschappelijke partners

Het Jeugdsportfonds werkt samen met een aantal maatschappelijke partners, waaronder Stichtingen en Foundations die zich inzetten om kinderen te laten sporten of kinderen in armoede te ondersteunen. Zij zijn vaak een belangrijke schakel om kinderen uit gezinnen te bereiken. De samenwerking is ook zeer belangrijk met betrekking tot kennisdeling en samenwerking op diverse terreinen zoals politieke lobby of het vinden van de kinderen.

Op sommige plaatsen in Nederland werkt het Jeugdsportfonds samen met Leergeld.

Special Heroes wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs structureel en in hun vrije tijd deel laten nemen aan sport- en cultuuractiviteiten bij een aanbieder. Special Heroes merkt binnen het speciaal onderwijs dat er veel gezinnen zijn waar kinderen en jongeren niet kunnen doorstromen naar een sport- en/of cultuurvereniging, omdat er thuis te weinig geld is. Met het financiële steuntje in de rug dat het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds aan deze gezinnen kan bieden, kunnen zij dat wel.

 

JOGG streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is. Kinderen die hulp krijgen van het Jeugdsportfonds worden doorgaans bereikt door intermediairs, zoals bijvoorbeeld leraren, schuldhulpverleners of jeugdwerkers. Professionals die ook binnen het werk van Jongeren Op Gezond Gewicht een grote rol spelen. Beide organisaties hebben daarom afgesproken om elkaar lokaal te ondersteunen, te stimuleren en elkaars netwerk te delen.

Sport & Zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. Tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport brengen wij samenwerkingen tot stand, die voor beide partijen rendement opleveren. Dit draagt bij aan onze missie; een optimale samenwerking tussen sport en bedrijfsleven voor een sportiever, vitaler en sterker Nederland. Bij onze stichting zijn ruim 250 bedrijven aangesloten die zich willen verbinden met sportbonden en – verenigingen en maatschappelijke sportorganisaties die versterking kunnen gebruiken. Ons motto: Samen Sterk voor Sport!

Kinderen willen plezier tijdens het sporten. En geen schreeuwende, ruziënde ouders langs de lijn. Verenigingen willen een prettig en veilig sportklimaat op de club. En ouders willen dat hun kind zich goed ontwikkelt en vrolijk opgroeit.

Het SportKompas wil dat elk kind lekker kan sporten en vooral plezier heeft in de sport die ze doen. Daarom biedt Het SportKompas, op wetenschappelijk onderbouwde wijze, kinderen, van 5 tot 12 jaar, inzicht in hun beweegtalenten. Deze worden gekoppeld aan sporten waar deze kinderen al veel plezier kunnen hebben zonder veel te hoeven oefenen. De sporten worden bepaald door 16 leuke tests. Dit zijn tests op gebied van kracht, uithoudingsvermogen, motoriek, en evenwicht. Het Jeugdsportfonds onderschrijft de methode van Het SportKompas. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een sport kunnen beoefenen dat bij ze past en deze tests biedt die mogelijkheid.

Voedselbanken Nederland is blij met de samenwerking met het Jeugdsportfonds. Zo kunnen we samen kinderen helpen die in Nederland in armoede opgroeien.

De Esther Vergeer Foundation heeft als doel om de positie van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking in de samenleving te verbeteren. Door het project “Join the Club” zorgt de foundation er voor dat kinderen met een lichamelijke beperking op de juiste plek bij een sportvereniging terecht komen en dat de vereniging er klaar voor is om lichamelijke gehandicapte kinderen op een plezierige, veilige manier een plaatsje bij de vereniging te geven. Wij nemen letterlijk en figuurlijk alle drempels weg en biedt zowel kinderen als vereniging de helpende hand. Samen met het Jeugdsportfonds wil de EVF de jongeren die tevens niet genoeg geld hebben een sportkans bieden.

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 8 kinderen groeit namelijk op in armoede. KANSEN VOOR ALLE KINDEREN is er voor ze, zodat ook zij gewoon kunnen meedoen!