Partners

Voor het Jeugdsportfonds is samenwerking met publieke en private partners op lokaal en landelijk niveau heel belangrijk. Door meerjarige samenwerking met de publieke sector, partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke partners en sportbonden kunnen er concreet meer kinderen geholpen worden. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor kwetsbare kinderen breed gedragen en werken we samen aan een betere toekomst voor kinderen en dus voor de samenleving.

Kijk voor een overzicht van onze partners uit de publieke sector op overheid.

Bedrijfspartners

 cocacola-in-kader menzis-logo-in-kader

 

Het Jeugdsportfonds werkt, op eenmalige of meerjarige basis, samen sponsors als Bovag, Delta Lloyd, Meeùs, Nationale Nederlanden, Plus en TenCate.

 

De kinderen die via het Jeugdsportfonds een sportkans krijgen, wordt een lidmaatschap geboden van een sportvereniging die is aangesloten bij een NOC*NSF sportbond. Een aantal heeft zich als partner verbonden aan Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds werkt samen met een aantal maatschappelijke partners, waaronder Stichtingen en Foundations die zich inzetten om kinderen te laten sporten of kinderen in armoede te ondersteunen. Zij zijn vaak een belangrijke schakel om kinderen uit gezinnen te bereiken. De samenwerking is ook zeer belangrijk met betrekking tot kennisdeling en samenwerking op diverse terreinen zoals politieke lobby of het vinden van de kinderen.

Het Jeugdsportfonds werkt samen met de winkelketens van Bristol en Decathlon. In deze winkels kunnen kinderen sportkleding en -attributen aanschaffen door middel van waardebonnen. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging óf ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt.