Overheid

De overheid is een zeer belangrijke partner voor het Jeugdsportfonds. Zowel de landelijke, provinciale als lokale overheden zorgen voor een fundament van het Jeugdsportfonds. We werken door het hele land met veel gemeenten en provincies samen. Kijk hier waar het Jeugdsportfonds actief is en waar kinderen via ons lid kunnen worden van een club. Het Jeugdsportfonds wordt landelijk gesteund door verschillende ministeries. Meer informatie over hoe het werkt om een gemeente aan te laten sluiten vindt u hier.

STRUCTUREEL 100 MILJOEN EXTRA VOOR KINDEREN UIT ARME GEZINNEN

Het kabinet trekt per 2017 structureel 100 miljoen extra uit voor kinderen die opgroeien in armere gezinnen. Het is de bedoeling dat het geld direct bij de kinderen terecht komt door giften in natura. Alleen door een goede samenwerking tussen gemeenten, private maatschappelijke organisaties en lokale alternatieven kunnen alle kinderen de kansen krijgen die ze verdienen. Samen met het Jeugdcultuurfonds, Leergeld, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp presenteren we ons als gezamenlijke gesprekspartner voor de gemeente en bieden we voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, ontspanning en overige zaken. Voor meer informatie kijk op kansenvoorallekinderen.nl , in het persbericht,  leaflet ‘alle kinderen kansen bieden’ van de organisaties en de bestuurlijke afspraken .

Om meer kinderen uit armere gezinnen de kans te geven om aan sport te doen, heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma vanuit ministerie van SZW samen met het ministerie VWS in 2016 voor twee jaar in totaal vijf miljoen euro extra beschikbaar gesteld aan het Jeugdsportfonds. Dit besluit komt rechtstreeks voort uit een amendement dat de PvdA- Kamerleden Van Dekken en Yücel indienden tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de Rijksimpuls zet het Jeugdsportfonds zich in om in twee jaar tijd in totaal + 25.000 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te bereiken door hen een sportlidmaatschap aan te bieden. Daarnaast worden de lokale Jeugdsportfondsen versterkt.

De Rijksoverheid wil een sportieve samenleving waarin iedereen ervoor kan kiezen om actief en gezond te leven. Het Rijk heeft extra aandacht voor een gezonde leefstijl van kinderen. Ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Om hiervoor te zorgen, ondersteunt de overheid het Jeugdsportfonds. In 2016 stelt de Rijksoverheid 5 miljoen euro extra beschikbaar voor het Jeugdsportfonds.

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ is een interventie die bedoeld is om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit of om het afglijden naar de criminaliteit een halt toe te roepen. Dit gebeurt door hen een sportief en gezond alternatief te bieden, in een nieuwe omgeving. Doel van het project is jongeren een positief netwerk buiten hun wijk te bieden. Het programma spoort risico-jongeren aan om via gratis clinics lid te worden van een sportclub. In de clinics laten bekende (top)sporters en/of buurtrolmodellen, jongeren kennismaken met een teamsport. Deze positieve rolmodellen helpen om de clinics tot een succes te maken en om de stap om lid te worden van een sportclub te vergemakkelijken. Na de clinics kunnen de jongeren een seizoen meedoen bij een sportvereniging, waarbij bekwame coaches deze jongeren begeleiden. Het Jeugdsportfonds levert een bijdrage aan dit project door het betalen van de contributie voor de jongeren die het lidmaatschap van de gekozen sportclub niet zelf kunnen betalen.