Over ons

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Waarom is het Jeugdsportfonds nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2017 heeft het Jeugdsportfonds 60.103 kinderen een sportkans geboden. Wil je weten of het Jeugdsportfonds kan helpen? Kijk dan bij aanvragen.

Sporten is gezond

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen.

Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan, zoals we allemaal weten: overgewicht is een groeiend probleem in Nederland.

 

Bestuur

De Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland heeft een bestuur dat bestaat uit personen met brede maatschappelijke kennis en betrokkenheid. Allen hebben zij zitting in het bestuur vanwege hun ervaring, maar natuurlijk ook om hun warme hart voor jeugd, sport en cultuur.

 • Monique Maks

  Monique Maks

  Directeur

Raad van toezicht

De Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland heeft een Raad van Toezicht dat bestaat uit personen die vanuit verschillende achtergronden hun kennis en expertise beschikbaar stellen. Zij delen de maatschappelijke betrokkenheid voor jeugd, sport en cultuur. Zij hebben tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.

 

 • Kees Jansma

  Kees Jansma

  Voorzitter

 • Lex Boogaarts

  Lex Boogaarts

  Penningmeester

 • Marcel Beerthuizen

  Marcel Beerthuizen

 • Ruth van Andel

  Ruth van Andel

 • Jörg Plönissen

  Jörg Plönissen

 • Christa Compas

  Christa Compas

 • Tom de Rooij

  Tom de Rooij

 • Annette Lubbers

  Annette Lubbers

 • Maarten Divendal

  Maarten Divendal

comité van aanbeveling

Voor Jeugdsportfonds is het Comité van Aanbeveling zeer belangrijk om een zo breed politiek draagvlak te verkrijgen en daardoor publieke betrokkenheid te realiseren. Alle leden van het Comité zijn actief in de landelijke politiek. Het Comite van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

 • René Peters

  René Peters

  CDA

 • Renske Leijten

  Renske Leijten

  SP

 • Erica Terpstra

  Erica Terpstra

  VVD

 • Ruud Vreeman

  Ruud Vreeman

  PvdA

 • Pia Dijkstra

  Pia Dijkstra

  D66

 • Michiel van Nispen

  Michiel van Nispen

  SP

Raad van Advies

De Raad van Advies ondersteunt Jeugdsportfonds Nederland door strategisch advies te geven op thema’s die van belang zijn voor de ontwikkeling van het fonds zoals bijvoorbeeld sport, jeugd, armoedebestrijding, fondsenwerving, communicatie en media, good governance goede doelen organisaties. De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

 • Gerard Dielessen

  Gerard Dielessen

  Directeur NOC*NSF

 • Jan Petit

  Jan Petit

  Oprichter/partner Profonte

 • Margo Vliegenthart

  Margo Vliegenthart

  PvdA

 • Matthijs Huizing

  Matthijs Huizing

 • Coen Mom

  Coen Mom

 • Theo Schuyt

  Theo Schuyt