Jeugdsportfonds al 10 jaar in gemeente Tynaarlo

Drenthe |

 

Jeugdsportfonds laat kinderen in Tynaarlo al 10 jaar sporten

VRIES – Het Jeugdsportfonds Drenthe bestaat tien jaar. In deze periode is het fonds een begrip geworden. Bijna tweeduizend kinderen en jongeren uit Drentse gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging, zijn in 2016 diverse sportkansen geboden via het fonds. Ook in Drenthe groeit één op de acht kinderen op in armoede.

door Margreet Pronk

Het Jeugdsportfonds is eveneens actief in de gemeente Tynaarlo. Mieke Schoonhoven is hier als adviseur Sport & Gezondheid nauw bij betrokken. ,,De doelstelling van het Jeugdsportfonds Drenthe is al vanaf het begin hetzelfde: alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten! Dit fonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging.’’ Het Jeugdsportfonds betaalt voor hen de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Volgens het fonds komen kinderen door te sporten in contact met andere kinderen en leren spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Bovendien betekent investeren in sporten vaak een grotere kans op een goede toekomst en verkleint het de kans op negatief gedrag of om buiten de boot te vallen. ,,Dit is voor kinderen uit minimagezinnen niet anders dan voor andere kinderen en juist daarom vinden we het zo belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om te sporten.”

Meer bekendheid

,,Je kan merken dat het Jeugdsportfonds Drenthe in de loop der jaren meer bekendheid heeft gekregen, want ook hier in Tynaarlo komen steeds meer aanvragen binnen. Dat is mede te danken aan de inzet van combinatiefunctionarissen. Die komen overal in de gemeente op scholen en bij sportverenigingen en hebben dus een veel bredere doelgroep.’’ De meeste aanvragen komen via scholen en sportverenigingen binnen bij het fonds, maar er zijn ook steeds meer ouders die zich melden. ,,Voor sommige ouders is er nog steeds een drempel om te zeggen dat ze het financieel niet breed hebben. Blijkbaar is dat nog steeds een taboe en dat is jammer! Kinderen moeten de mogelijkheden krijgen om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen, dus ook sportief. Gelukkig zijn er steeds meer ouders die wel de stap nemen om een aanvraag bij ons in te dienen.’’

Alles is mogelijk

Wat aanvragen betreft, heeft Schoonhoven al van alles voorbij zien komen. ,,Natuurlijk komen bekende sporten zoals hockey, tennis, karate en judo wel het meest voorbij, maar in principe is alles mogelijk. Wat we de laatste tijd ook zien is free running, een sport die echt in opkomst is. Uiteraard komt ook zwemmen veel voor, omdat zwemmen nou eenmaal de sport is waar de meeste kinderen mee beginnen. Schoolzwemmen zie je bijna niet meer, alhoewel er wel veel scholen zijn die in de zomermaanden zogenoemde ‘natte gymnastieklessen’ aanbieden. Kinderen gaan dan drie of vier keer zwemmen in plaats van gymmen in de zaal. Zo blijven de zwemvaardigheden mooi op niveau.’’

Resultaat is merkbaar

Dat het Jeugdsportfonds Drenthe in het afgelopen decennium een goede naam heeft opgebouwd, kan Schoonhoven merken aan de resultaten in de gemeente Tynaarlo. ,,We staan er goed voor. Als je alleen al naar de cijfers van de laatste vijf jaar kijkt, zegt dat genoeg.  Waar we in 2012 nog 24 kinderen hebben kunnen helpen, is dat in de jaren daarna bijna vervijfvoudigd naar 116 kinderen vorig jaar. Dat zijn prachtige getallen en geeft aan dat er echt behoefte is aan het fonds. Nogmaals, deze mooie resultaten zijn mede te danken aan onze combinatiefunctionarissen. Zij kennen de meeste kinderen persoonlijk en als zij merken dat kinderen niet sporten, gaan ze het gesprek met ze aan om te vragen wat hier de achterliggende reden van is. De eerste vraag is vaak: Sport je? Zegt een kind nee, dan is de volgende vraag: Wil je sporten? Een simpele, maar zeer doeltreffende basisvraag waarmee je direct tot de kern van de zaak komt.’’

Blijven manifesteren

De komende jaren wil het Jeugdsportfonds zich blijven manifesteren, om nog meer bekendheid te generen in de gemeente Tynaarlo. ,,Sport en bewegen blijft nou eenmaal erg belangrijk. Ik denk persoonlijk dat het Jeugdsportfonds Drenthe een van de mooiste middelen is om kinderen te helpen. De kracht van het fonds is de laagdrempelige manier van aanvragen.’’ Hoewel de gemeente Tynaarlo de zaken goed op orde heeft, wordt er ook regelmatig overlegd met de andere gemeenten. ,,Het is altijd goed om te horen hoe de rest te werk gaat en wat wij daar eventueel van kunnen leren. Bovendien vul je elkaar op deze manier goed aan, wat het uiteindelijke resultaat alleen maar ten goede kan komen.’’ Sinds vier jaar is overigens ook het Jeugdcultuurfonds van start gegaan in Tynaarlo. ,,Sport is een goede stimulans, maar cultuur net zo. Kinderen kunnen via dit fonds bijvoorbeeld een aanvraag doen voor muzieklessen of een schildercursus. Het aantal aanvragen voor dit fonds gaat langzaam omhoog en intussen gaan wij ervoor zorgen dat ook dit fonds bekend wordt in de hele gemeente.’’

Bron:Oostermoer