Intermediairs, wees trots op je inspirerende werk!

Rotterdam |

 ‘Intermediairs van het Jeugdsportfonds Rotterdam mogen trots zijn op zichzelf. Ze beïnvloeden het leven van kinderen positief en zijn inspirators.’ De lovende woorden zijn van Manja van de Plasse. Zij trad in januari toe tot het bestuur van het Jeugdsportfonds Rotterdam. Ze geeft een vervolg aan haar compliment: ‘Onze intermediairs doen met een aanvraag méér dan een administratieve handeling uitvoeren. Ze maken hiermee duidelijk aan het kind: jij bent belangrijk, jij wordt gezien, ik vind jou de moeite waard om mijn best voor te doen.’

In dat opzicht ziet Van de Plasse intermediairs als rolmodellen. Ze zegt: ‘Intermediairs brengen energie over op de ander. Niet alleen op het kind, maar ook op de ouders, die bijvoorbeeld soms hun zoon of dochter naar de sportvereniging moeten brengen. Intermediairs zorgen voor een vonkje. Zo van: het is belangrijk dat uw kind sport en dat u hierbij een rol speelt.’

Leerzame sportomgeving
Wáárom is sporten volgens Van de Plasse zo belangrijk voor jongens en meisjes? En waarom zijn de intermediairs van het Jeugdsportfonds Rotterdam dus van zo’n grote betekenis? ‘Dankzij mijn ervaringen als leidinggevende in de kinderopvang ben ik bekend met de doelgroep; nu ben ik nog gastdocent voor natuurlessen in het basisonderwijs. Op school krijgen kinderen kennis bijgebracht. Maar bepaalde vaardigheden doen ze vaak ook op in een sportomgeving. Denk aan samenwerken, oplossingen bedenken in een groep en ook keuzes maken. Je leert zaken in te schatten. Wat kan mijn lijf wel en niet? Wat kan ik het best doen in deze spelsituatie? Vaardigheden als het maken van keuzes zullen steeds belangrijker worden in onze maatschappij. Er komt bijvoorbeeld 24 uur per dag informatie op ons af. Wat neem je wel en niet tot je?’

Groter bereik
Van de Plasse is eigenaar van MP Projecten. Als projectleider werkt ze onder meer voor scholen en welzijnsorganisaties. Jan Markerink, voorzitter van het Jeugdsportfonds Rotterdam, vroeg haar zitting te nemen in het bestuur. In de hoedanigheid van bestuurslid richt ze zich onder meer op fondsenwerving, subsidieregelingen en strategieën om nog meer kinderen en intermediairs te bereiken met het Jeugdsportfonds. ‘Ik ben iemand die altijd kansen zoekt en probeert te pakken. Dat gun ik anderen ook, dat ze kansen krijgen en benutten. Daarom vind ik het Jeugdsportfonds Rotterdam een belangrijke club en heb ik ‘ja’ gezegd na het verzoek van Jan. Heb je het over onze intermediairs, dan gebruik ik graag drie keer het woord ‘kans’: we zijn blij met iedere ambassadeur die de kans pakt om een kind de kans te bieden een kans te pakken.’

Nieuwe aanvragen welkom
Het is voor intermediairs dus nuttig te weten dat er nog voldoende ruimte is voor honorering van nieuwe aanvragen. Sterker, begin september waren er iets minder aanvragen ingediend dan rond dezelfde tijd vorig jaar: 2264 in 2017 tegenover 2272 in 2016. Van de Plasse: ‘Het Jeugdsportfonds Rotterdam kan sporten financieel mogelijk maken. Realiseer je dus nog eens dat jij als intermediair het verschil kunt maken: een kind krijgt wél of geen kans. Zorg ervoor dat je niemand in jouw nabijheid over het hoofd ziet voor een aanvraag.’