Het Pact voor Amsterdam

Amsterdam |

“Alle kinderen moeten kunnen sporten”! Eén van de uitdagingen die Jeugdsportfonds heeft is om alle kinderen die gebruik mogen maken van de voorziening Jeugdsportfonds ook daadwerkelijk te bereiken. Amsterdam heeft veel voorzieningen en het is belangrijk vanuit deze verschillende voorzieningen goed samen te werken. Het Pact voor Amsterdam draagt daar sterk aan bij. Jeugdsportfonds was onlangs aanwezig bij een bijeenkomt van Het Pact. Coordinator Eugénie Landburg werd nota bene geinterviewd (op 0:39) door één van de Jeugdige en enthousiaste Stadspasscouts!

Het Pact voor Amsterdam is een netwerk van de initiatieven van de gemeente Amsterdam, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de strijd tegen armoede. Het Pact voor Amsterdam wil de gezamenlijke impact vergroten door het verbinden van initiatieven tegen armoede met bedrijven en andere initiatieven. Zo betrekt Pact een groot aantal partijen in de stad bij de armoedeproblematiek en werken we samen aan oplossingen.