Gemeenten

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 400.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor sportclubs en creatieve lessen. Kinderen lopen daardoor allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn, want door te sporten of creatief bezig te zijn, ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving. Dankzij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen uit minimagezinnen wèl sporten of zich creatief ontwikkelen. Meer informatie over onze samenwerking met de overheid vindt u hier.

Structureel 100 miljoen extra voor kinderen uit arme gezinnen

Het kabinet trekt per 2017 structureel 100 miljoen extra uit voor kinderen die opgroeien in armere gezinnen. Het is de bedoeling dat het geld direct bij de kinderen terecht komt door giften in natura. Alleen door een goede samenwerking tussen gemeenten, private maatschappelijk organisaties en lokale alternatieven kunnen alle kinderen de kansen krijgen die ze verdienen. Samen met het Jeugdcultuurfonds, Leergeld, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp presenteren we ons als gezamenlijke gesprekspartner voor de gemeente. Op termijn werken we toe naar de realisatie van één platform. We bieden voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, ontspanning en overige zaken. “Door onze verschillende werkwijzen en met inzet van private middelen kunnen we meer kinderen bereiken en ondersteunen. We vormen één aanspreekpunt voor gemeenten. We werken laagdrempelig en snel en kunnen maatwerk bieden om te zorgen dat ieder kind er bij kan horen”, aldus de samenwerkende fondsen.  “Door vanuit één platform te werken kunnen gemeenten en samenwerkende fondsen samenhangende afspraken maken over de ambities, aanpak en financiering.”

Meer informatie in het persbericht,  leaflet ‘alle kinderen kansen bieden’ van de organisaties, de bestuurlijke afspraken en decembercirculaire gemeentefonds 2016

Meedoen is niet moeilijk!

Armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. Vanwege de bezuinigingen en de decentralisaties is het voor gemeenten extra lastig een manier te vinden om te zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen. Om tweedeling te voorkomen en kinderen vaardigheden mee te geven waar ze ook in hun latere leven iets aan hebben, is het van het grootste belang dat ook de groeiende groep kinderen uit minimagezinnen kan (blijven) meedoen. Veel gemeenten en provincies hebben daarom een Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Uw gemeente nog niet? Meedoen is niet moeilijk!

Hoe werkt het voor gemeenten?

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds vormen een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen, ondersteund door een landelijk bureau. De werkwijze is eenvoudig, snel en niet bureaucratisch. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen een zelfstandig fonds oprichten. Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kunnen zich aansluiten bij een provinciaal fonds.

Heeft uw gemeente al een eigen regeling voor minima? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kunnen daarop een goede aanvulling – of zelfs vervanging – zijn: wij nemen u werk uit handen en kunnen dankzij de publiek-private samenwerking meer kinderen helpen, ook kinderen die niet onder minimaregelingen vallen. Bovendien kunnen wij dankzij onze expertise en ervaring maatwerk leveren.

Meer weten?