• Coördinator:Rainer de Groot
 • Mailadres:rainer.friesland@jeugdfondssport.nl
 • Aanwezig:Maandag t/m vrijdag
 • Telefoon:06 30 34 72 49
 •  
 • Helpdesk / backoffice:Celine Knol
 • Mailadres:friesland@jeugdfondssport.nl
 • Aanwezig:Maandag t/m donderdag
 • Telefoon:06 53 64 62 68
 •  
 • Adres:Stichting Jeugdfonds Sport Friesland, De Opslach 61, 8448 GV Heerenveen
 • Donaties op:NL41RABO0166233358
 • KvK nummer:01095527
 • RSIN nummer:810907732

Overige gemeenten Friesland

Het kan zijn dat uw gemeente niet in de bovenstaande lijst vermeld staat, neem dan contact op met het Jeugdsportfonds Friesland. Het fonds beoordeelt of een uitzondering kan worden gemaakt.

U BENT INTERMEDIAIR

Fijn dat u kinderen wilt helpen. Mede dankzij u kunnen kinderen weer meedoen! Meteen een aanvraag doen? Ga naar het aanvraagsysteem.

INTERMEDIAIR WORDEN?

Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. Ziet u in uw werk regelmatig kinderen uit gezinnen waar thuis niet genoeg geld is om te sporten? Word dan intermediair! U hoeft zich slechts één keer aan te melden om als intermediair een aanvraag te kunnen indienen. Als u al intermediair bent voor het Jeugdcultuurfonds, bent u vanzelf ook intermediair voor het Jeugdsportfonds en omgekeerd. Wanneer u zich via ons aanvraagsysteem heeft aangemeld, wordt uw aanmelding door een lokaal Jeugdsportfonds beoordeeld. Vervolgens ontvangt u een bericht van goed- of afkeuring. Dit kan enige werkdagen in beslag nemen. Als u als intermediair erkend wordt, kunt u simpelweg online uw aanvraag om een bijdrage indienen. Als de  aanvraag goedgekeurd is, wordt de contributie direct aan de sportclub waar het kind wil sporten, overgemaakt.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Kijk op de spelregels van de betreffende gemeente voor meer informatie.

onze intermediairs zijn o.A. werkzaam bij:

 

 

UW DOCHTER WIL OP Judo…

…en uw zoon wil voetballen maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdsportfonds Friesland helpen! Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of sportattributen tot een maximum van € 225 per kind, per cursusjaar, voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geen geld is.

U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen. Dat wordt gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Om online een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Kijk op de spelregels van uw gemeente voor meer informatie.

WELKE SPORTEN?

Het Jeugdsportfonds vergoedt alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF.

 • Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
 • Verdedigingsport (judo, karate, boksen en div. verdedigingssporten)
 • Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
 • Racketsport (tennis, badminton, squash)
 • Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van het Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

ONZE PARTNERS

Het Jeugdsportfonds Friesland stelt alles in het werk om sportkansen te creëren voor kinderen uit gezinnen die zich dat financieel niet kunnen veroorloven. Dat doet het Jeugdsportfonds Friesland niet alleen. Mede dankzij lokale partners wordt het Jeugdsportfonds in staat gesteld kinderen die sportkans te geven. Onderaan de pagina staan de partners van Jeugdsportfonds Friesland.

WORD PARTNER

HELP ONS MEER KINDEREN TE LATEN SPORTEN IN UW REGIO
Om alle kinderen in uw regio te kunnen laten sporten hebben we steun nodig. Uw steun. Dankzij het Jeugdsportfonds krijgen landelijk ruim 42.000 kinderen elk jaar een sportkans. Om een kind een jaar lang te laten sporten is € 250 nodig. Geld dat direct ten goede komt aan kinderen die het nodig hebben, bij u in de buurt. Wilt u Jeugdsportfonds Friesland helpen? Neem dan contact op met de coördinator van het Jeugdsportfonds Friesland.

Sport Fryslân voert in opdracht van het Jeugdsportfonds Friesland alle front- en backoffice werkzaamheden uit voor het fonds.

Lions Heerenveen e.o. wil in de gemeente Heerenveen sportkansen geven aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Lionsclub Heerenveen e.o. heeft met de organisatie van een grandioos midzomer golftoernooi en met de medewerking van Stichting Lions Quest, hoofdsponsor Vermilion en andere sponsoren en leden een bedrag van ruim € 32.000,– letterlijk en figuurlijk bij elkaar “geslagen” voor het Jeugdsportfonds Friesland.

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.
Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroepsgroep en de zakenwereld samen te brengen om met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen.

Madurodam, opgericht als fondsenwerver en promotieplatform voor het goede doel, schenkt haar opbrengst jaarlijks aan goede doelen voor kinderen.

BV Sport is een organisatie waar particuliere, sportverenigingen en het bedrijfsleven terecht kunnen als het gaat over de sport in Leeuwarden. Van het beheer van de sportaccommodaties tot de uitvoering van het sportstimuleringsbeleid van de Gemeente Leeuwarden. Buurtsportcoaches van BV Sport melden kinderen aan voor het Jeugdsportfonds. Ook worden er sponsorlopen geïnitieerd vanuit BV Sport t.b.v. Jeugdsportfonds Friesland.

De Friesland Zorgverzekeraar vindt het belangrijk dat ieder kind kan sporten.

FC Birdaard organiseerde een voetbaltoernooi ten bate van het Jeugdsportfonds Friesland. Dit leverde ruim  €2.000 op wat besteed gaat worden voor kinderen in de gemeente Ferwerderadiel.

Sportgala Ooststellingwerf heeft een bedrag van €6750,- gedoneerd aan het Jeugdsportfonds Friesland.

Fier Sports Academy biedt een eerste kennismaking met sport voor jonge meiden, vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van geweld. Wanneer deze kennismaking bevalt zorgt het Jeugdsportfonds Friesland dat zij kunnen blijven sporten.

Op 23 augustus 2015 is de eerste editie van de Feanrun door de Kiwanis Heerenveen in samenwerking met Loperscompany Heerenveen georganiseerd. Het volledige bijeengebrachte bedrag is geschonken aan een goed doel.  De goede doelen van de Fean Run 2015 zijn het Jeugdsportfonds Friesland & Europa Kinderhulp.

Kiwanis Club Heerenveen richt zich op diverse initiatieven, bij voorkeur in Fryslân. “Wij gaan graag de verbinding aan voor meerdere jaren voor de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Hierbij hebben goede doelen voor kinderen de voorkeur.”

Bewegingscentrum Reset wil uw gezondheid een positieve impuls geven.
Door de juiste voorlichting en begeleiding, willen wij u laten ervaren wat gerichte training voor lichaam en geest kan doen.
—–
Op 12 september 2015 heeft Reset Bewegingscentrum Burgum een spinning marathon georganiseerd t.b.v. Jeugdsportfonds Friesland.

Golfclub De Groene Ster te Leeuwarden heeft Jeugdsportfonds Friesland ondersteund d.m.v. het organiseren van een golftoernooi.

De Rabobank Foundation wil een bijdrage leveren aan de vergroting van de participatie van kinderen in de maatschappij. Sport helpt kinderen zich te ontwikkelen en te integreren. Dat vergroot hun kansen. Het Jeugdsportfonds is al in meer dan honderd gemeenten actief, maar streeft naar een landelijke dekking. Wij gaan helpen om in drie jaar tijd zoveel mogelijk Jeugdsportfondsen op te zetten in gemeenten die er nu nog geen hebben. Wij doen dat door het landelijk Jeugdsportfonds een jaarlijkse donatie te geven voor de versterking van de organisatie én door duizend kinderen een kans te bieden om te sporten.

ONZE AMBASSADEURS

Het Jeugdsportfonds Friesland streeft ook lokaal naar meer aandacht en bekendheid. We willen graag dat de boodschap van het Jeugdsportfonds  en de kansen die het creëert voor kansarme kinderen, zo breed mogelijk gedragen en ondersteund worden. Het Jeugdsportfonds Friesland heeft daarom eigen ambassadeurs die zich belangeloos inzetten voor het fonds.

 • Pieter Jan Postma

  Pieter Jan Postma

 • Aris Leeuwarden

  Aris Leeuwarden

 • Unis Flyers

  Unis Flyers

Steun het Jeugdsportfonds Friesland

Friesland Nieuws