Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Disclaimer
Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Auteursrechten
Alle (auteurs)rechten op het materiaal op deze site berusten bij Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland. Alle rechten van namen en logo’s van derden berusten bij de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland informatie (tekst, beeld en/of geluid) via elektronische en/of gedrukte media of op enige andere wijze, op te slaan en/of te verspreiden. Linken naar deze site mag wel en bij voorkeur naar de homepage via de url https://www.jeugdsportfonds.nl

Privacy
Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland en alle vestigingen hechten aan uw privacy. U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoon en email. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.