Daan Baecke hielp ruim 150 kinderen op weg

Rotterdam |

152 kinderen hebben via intermediair Daan Baecke hun voordeel gedaan met het Jeugdsportfonds Rotterdam. ‘Wees als intermediair goed benaderbaar’, tipt hij.

Een jongen – Gabrielius Camara – die ging tafeltennissen bij Twenty-one Up en inmiddels op weg is naar de nationale top. Een meisje uit een vluchtelingengezin dat begon te balletten bij Het Danskantoor en daardoor sneller haar draai vond in de Nederlandse samenleving. De overeenkomst tussen deze twee? Daan Baecke was hun intermediair richting het Jeugdsportfonds Rotterdam.

Kleine moeite
‘Ik promoot en stimuleer dagelijks sport en beweging’, vertelt hij. ‘Vaak is het Jeugdsportfonds Rotterdam de laatste – maar essentiële – schakel in het proces op weg naar sportdeelname. Ik breng het dus graag onder de aandacht. Het is voor mij ook maar een kleine moeite om de benodigde handelingen voor een aanvraag te verrichten.’
Baecke is vakleerkracht lichamelijke oefening voor LekkerFit!op Basisschool De Klimop in het Oude Noorden. Hij staat ook te boek als coördinator van Schoolsportvereniging Het Oude Noorden. Alweer acht jaar is hij bovendien intermediair van het Jeugdsportfonds Rotterdam.

In gesprek met ouders
‘De functies sluiten mooi bij elkaar aan’, vertelt Baecke. ‘Stel, na proeflessen is een kind enthousiast over een sport die wordt aangeboden binnen Schoolsportvereniging Het Oude Noorden. Dan kan ik het gesprek aangaan met de ouders en hen erop wijzen dat het goed zou zijn als hun zoon of dochter lid werd van de betreffende club. Als ik vermoed dat de contributie een obstakel is, snijd ik voorzichtig het onderwerp ‘Jeugdsportfonds Rotterdam’ aan. Ik vertel wat het is en voor wie het is bedoeld.’

Minder weerbaar
Het Jeugdsportfonds Rotterdam komt ook ter sprake bij andere gelegenheden. Baecke: ‘Soms zie ik een leerling die om een specifieke reden baat zou kunnen hebben bij sportdeelname. Denk aan een kind dat niet zo weerbaar is. Dat kan nuttige vaardigheden en zelfvertrouwen opdoen door judo te beoefenen. Dan leg ik de mogelijkheden voor aan de ouders. Maar dikwijls ook komen ouders naar mij toe. Op school is een bord geplaatst met mijn gezicht erop. In een bakje bij het bord liggen inschrijfformulieren voor het Jeugdsportfonds en ook Ouderkaarten. Daarbij staat: dit kun je inleveren bij meester Daan.’ 

‘Wees laagdrempelig’
Het bord past bij Baeckes strategie van laagdrempeligheid. ‘Mijn advies aan intermediairs is: wees zo toegankelijk mogelijk. Zorg ervoor dat ouders weten wie je bent, wat je kunt betekenen en dat ze je gemakkelijk weten te vinden. Schrijf erover in de nieuwsbrief van school en deel briefjes uit. Zo ontstaat vanzelf een klein netwerk en raakt steeds breder bekend wat jouw waarde kan zijn voor hun kind.’ Baecke bepleit tweerichtingsverkeer: ‘Zorg er niet alleen voor dat ouders jou gemakkelijk kunnen benaderen, maar stap ook zelf op vaders en moeders af. Ga met ze in gesprek, zonder confronterend te zijn.’