Bijeenkomst samenwerkende fondsen

Limburg |

Samenwerkende fondsen willen álle Limburgse kinderen en jongeren in armoede helpen

Op donderdag 8 juni jl. vond bij de Rabobank Westelijke Mijnstreek in Sittard een bijeenkomst plaats in het kader van het Rijksprogramma ‘Kansen voor alle kinderen’. De Rijksoverheid stelt hiermee vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar om kinderen die in armoede leven in natura te helpen. Bijvoorbeeld met bijdragen voor schoolreisjes, zwemles of muziekles. Kinderen moeten namelijk mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school.

‘Kansen voor alle kinderen’ moet in eerste instantie worden uitgevoerd door gemeenten, want zij zijn verantwoordelijk voor armoedebeleid. Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds, het Jeugdsportfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp zijn hierbij belangrijke samenwerkingspartners. De Limburgse afdelingen van deze organisaties organiseerden de bijeenkomst op 8 juni om o.a. tientallen beleidsmedewerkers en wethouders van Limburgse gemeenten te informeren hoe zij de armoedeproblematiek onder kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar gezamenlijk nóg beter kunnen aanpakken dankzij de extra middelen van het Rijk. Dit gaan de samenwerkende fondsen doen door bijvoorbeeld te zorgen voor eenvoudigere en efficiëntere procedures, zodat binnen een paar weken voorzieningen in natura zijn verstrekt of het lidmaatschap van een sport- of culturele instelling is geregeld.

Provinciaal dekkend en lokaal werkend netwerk

Tijdens de bijeenkomst op 8 juni gaf Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn bij de Provincie Limburg, een presentatie over het belang van een gezamenlijke aanpak van de armoede onder kinderen en jongeren. Ook was er een videoboodschap van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast presenteerden de Limburgse afdelingen van Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds, het Jeugdsportfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp de belangrijkste facts & figures en hun plannen om samen met Limburgse gemeenten nóg meer kinderen en jongeren te helpen dan zij nu al doen. De uitdaging is om alle kinderen en jongeren in armoede te bereiken met een provinciaal dekkend en lokaal werkend netwerk. In 2020 willen de samenwerkende fondsen een volledig bereik hebben: eenvoudig, effectief en efficiënt, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen en een mooie toekomst tegemoet gaan.