Ambassadeurs

Om meer aandacht en bekendheid te krijgen zetten vooraanstaande (ex-) topsporters, topsportcoaches en BN-ers zich in voor het Jeugdsportfonds. Dit doen zij belangeloos. De ambassadeurs tonen hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid. De ambassadeurs kennen soms ook de problemen van de kinderen uit eigen ervaring. Het Jeugdsportfonds is zeer blij met hun inzet.