Voor ouders / verzorgers

Uw dochter wil op judo, uw zoon wil voetballen.  Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdsportfonds helpen! Het Jeugdsportfonds betaalt  mee aan de contributie en/of sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

KOMT U IN AANMERKING?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Op de pagina van het fonds bij u in de buurt vindt u de spelregels per gemeente. Het Jeugdsportfonds is nog niet actief in alle gemeenten. Zijn we nog niet actief in uw gemeente? Neem dan contact op met het Jeugdsportfonds in uw provincie. Het fonds beoordeelt of een uitzondering kan worden gemaakt. Kijk hier of er een Jeugdsportfonds in uw gemeente is.

WAT IS HET BEDRAG?

De richtlijn voor contributie of sportattributen is € 225 per kind per cursusjaar. Het Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging.  Eventueel ontvangen ouders/verzorgers een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt.

WELKE SPORTEN?

Het Jeugdsportfonds vergoedt alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF.

  • Turn meisjesBalsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
  • Verdedigingssport (judo, karate, boksen, div. verdedigingssporten)
  • Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
  • Racketsport (tennis, badminton, squash)
  • Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van het Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?

Ouders/verzorgers kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Kunt u geen intermediair vinden? Kijk dan op de pagina waar uw gemeente onder valt en neem contact op met de coördinator.

Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de online aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.