Aansluiting Meppel bij Jeugdsport en Cultuurfonds

Drenthe |

Meppel kiest ook voor een samenwerking met het Jeugdsport- en Cultuurfonds Drenthe.

Vandaag hebben Roelof Pieter Koning , wethouder van de gemeente Meppel, en Frits Alberts ,voorzitter van het Jeugdsport- en Cultuurfonds Drenthe, een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het Jeugdsportfonds Drenthe geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Drenthe de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen tot een maximum van € 225 per kind. Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag! Wil het kind liever muziek maken, dansen, toneelspelen of iets anders creatiefs doen? Voor die kinderen is er het Jeugdcultuurfonds

Kinderen uit de gemeente Meppel kunnen nu ook gebruik maken van deze fondsen. U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen. Dat wordt gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Om online een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.